Vision Quest

Ik schrik wakker en zit direct rechtop. Ik hoor geritsel en geknor. Ik kijk om me heen, maar het is pikkedonker. Het geritsel komt dichterbij en het geknor wordt steeds luider. Verstijfd van de spanning blijf ik in mijn slaapzak zitten. LEES MEER