Wie naar buiten kijkt droomt. Wie naar binnen kijkt ontwaakt.

Carl Gustav Jung

Mijn droom is een eigen plek in de natuur

Om onze missie uit te dragen is mijn droom.......

1. Een locatie in de natuur

Onze eigen plek te vinden in de natuur van waaruit we kunnen werken. Een locatie in Nederland die past in de filosofie en missie van ons bedrijf. Een plek omgeven door natuur, rust en ruimte waarin we onze trainingen, programmas en quests kunnen faciliteren

2. Een team van gelijkgestemde professionals

Werken in een community van professionals die zich begeven op het pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Trainers, coaches, begeleiders die in contact zijn met zich zelf en met de natuur en van daaruit vorm geven aan hun werkende bestaan. 

3. Ontmoeting tussen modern leiderschap en oude wijsheid

Een plek te creeeren waarin een ontmoeting plaats vindt tussen de moderne leiders van tegenwoordig en oude wijsheid vanuit de inheemse tradities. Een plek waar we als moderne leiders opnieuw contact leren maken met oude wijsheid, het leren inzetten van rituelen, ceremonien en storytelling  om opnieuw richting te geven aan onszelf en de organsiaties waarin we werken.