Wie naar buiten kijkt droomt. Wie naar binnen kijkt ontwaakt.

Carl Gustav Jung

Onze missie is dat in 2035 elke leider en organisatie de leidende principes van een ecosysteem hanteert.


Wij hanteren 5 leidende principes die zowel voor de natuur als voor organisaties gelden:

Principe 1-   Alles is natuur

Principe 2 -  Alles is met elkaar in verbinding – niets staat los van elkaar

Principe 3 – Alles is continue in beweging en niets daarin blijft hetzelfde

Principe 4 – Alles heeft een dienende plek

Principe 5 – Er is een grotere intelligentie dan ons denken

Deze wereld heeft ander leiderschap en een andere manier van samenwerken nodig. We hebben leiders nodig die de moed hebben en bereid zijn hun conventies los te laten en vanuit een nieuw paradigma te leiden. Om een bijdrage te kunnen leveren aan een wereld die meer in balans is zijn leiders nodig die de wijsheid van hun hart durven te laten spreken. Leiders die niet alleen leven en werken vanuit hun eigen intelligentie, maar ook zijn verbonden met een grotere intelligentie. Deze leiders zullen in de toekomst in staat zijn succesvol richting te geven aan hun organisatie.